Homepage NEW

Tervishoiu töötajatele turvaliseks informatsiooni vahetamiseks
Kasutajaliides on integreeritav Kliendi olemasoleva tarkvaraga ja hõlmab kommunikatsioonile ka kliendihaldusega seotud funktsionaalsusi.

Turvaline

Sobib delikaatsete
isikuandmete edastamiseks

Professionaalne võrgustik

Meedikud saavad üksteist leida ja hõlpsasti kontakteeruda. Patsient saab seda vaid juhul, kui arst on talle konkreetse aja ja ligipääsu võimaldanud

Privaatne

Võimaldab teha märkmeid, mis on nähtavad AINULT selle tegijale ja neid märkmeid siduda konkreetse haigusjuhu või teemaga. (valikuliselt saab kasutaja märkmeid ka teistele nähtavaks teha).

Arendus koostöös ericsson-logo

icon-01

Liidab sidekanalite funktsionaalsused
ühes keskkonnas kasutatavaks:

Erinevate sidekanalite – e-post, tekstisõnumid, videokõne, sms-sõnumid –funktsionaalsuseid saab kasutada ühes keskkonnas, ilma et kasutaja peaks kasutama mitmeid erinevaid programme.


N: lugeda ja saata teateid, saata e-kirju ja sms sõnumeid, saata automaatteavitusi, suhelda kolleegiga või patsiendiga videokõne või tekstisõnumite (Chat) kaudu, pidada videokonverentse ja konsiiliume.

icon-02

Võimaldab vahetatavat informatsiooni
samas keskkonnas dokumenteerida ja salvestada.

Võimaldab vahetatavat informatsiooni salvestada, lisades vestluse informatsiooni juba olemasolevatele andmetele/dokumentidele

Salvestada saadetud teavitused, konsultatsioonimaterjalid, vastuvõetud sõnumid või kõne ajal tehtud märkused ning siduda need kliendi kohta käivate andmetega.

icon-03

Kasutaja saab teha märkmeid, mis
jäävad nähtavaks ainult talle

Märkmeid saab salvestada ning need jäävad privaatselt vaid konkreetsele kasutajale näha. Samas on võimalik neid siduda haiguslooga, ilma et kollegid või patsient neid näeks, kuid patsiendi andmete avamisel saab arst oma eelmise korra märkmeid vaadata.


Valikuna saab märkmete tegija konkreetseid märkmeid jagada ka teistega, sh. teha nähtavaks teatud kolleegidele või patsiendile.

 

Kombineeritud pilvelahendus turvaliseks
andmete vaatamiseks, integreerimiseks ja jagamiseks.

Kliendiandmed asuvad põhiteenuse osutaja andmebaasides – neid ei tõmmata rakendusse. Andmeid saab turvaliselt vaadata, integreerida ning osapooltega – kliendiga, kolleegiga – jagada.

Vaadata kõne ajal kliendi andmeid, edastada turvaliselt kolleegile konsultatsiooni aluseks olevaid materjale, edastada patsiendile uuringute- või konsultatsiooni vastuseid. Anda võimalus patsiendile vaadata tema kohta käivat informatsiooni.

Kliendil edastada turvaliselt teenuseosutajale vajalikud lisaandmed või näidata ekraani jagamise teel oma arvutis olevaid andmeid, ilma talle neid otseselt saatmata.

 

Protsessi tugi kliendile – deklaratsioonide,
testide ja dokumentide koos täitmise võimalus

Rakendus võimaldab suhtluses olevatel osapooltel samal ajal ühte dokumenti näha ning seda koos täita või muuta.

Juhendada patsienti tervisedeklaratsiooni või sõeluuringu testide täitmisel

Täiendada koos ravimite kõrvaltoimete teatist

icon-06

Professionaalse võrgustiku tööriist

Sisaldab endas valdava osa meedikute kontakte (kes on lahendusega liitunud) ning võimaldab hõlpsasti nendega ühendust saada ja suhelda. Samas on võimalik ka blokeerida sissetulevaid sõnumeid ja lisada teavitusi näiteks eemaloleku kohta.

Võimaldab moodustad gruppe:
• näiteks erialade põhiselt suhtluseks
• Ravimeeskonna suhtluseks

 

icon-07

Ühendab võimalused nii formaalseks
(sh. dokumenteerimist vajavaks) kui mitteformaalseks suhtluseks.

Vastavalt vajadusele saab suhtluse käigus tekkivat informatsiooni salvestada ning siduda juba olemasolevate andmetega. Samas on võimalik suhelda teise osapoolega ka mitteformaalselt ning privaatselt.

Ametlik konsultatsioon kas patsiendi ja arsti või arsti ja arsti vahel
Viia läbi ametlik telekonsultatsioon või -konsiiilium, anda patsiendile uuringuvastuste teada saamiseks nn. televastuvõtu aeg ja edastada talle vajalik informatsioon ilma füüsilist visiiti või telefonikõnet läbi viimata.

Mitteformaalne kollegiaalne suhtlus tervishoiu osapoolte vahel

  • Suhelda tervishoiu osapooltega korralduslikes küsimustest
  • Küsida kolleegilt nõu

icon-08

Tagab privaatsuse suhtlemisel, kuid võimaldab
olla kolleegidele ja klientidele leitav

Patsendiga/Kliendiga suhtlemiseks on võimalik määrata kindel ajavahemik, mille jooksul kontakt on kasutatav. Näiteks saab lubada patsiendil arstiga ühendust võtta konkreetsel päeval või teatud kellaajast kellaajani. See välistab võimaluse, et patsient saaks igal ajal arstiga otse suhelda, talle küsimusi ja andmeid saata. Samas on kolleegide kontaktid teistele kolleegidele alati nähtavad. Valikutena saab kasutaja määrata, kas ta soovib, et tema kontakt on nähtav ja leitav klientidele ning blokeerida kasutajaid (sarnaselt Skype loogikaga)

Leida patsiendi suunanud kolleegi kontakt ja saata talle keskkonna kaudu teade või täpsustav küsimus.

Anda patsiendile võimalus keskkonna kaudu suhelda konkreetsel päeval, et teavitada teda uuringuvastustest või määrata talle telekonsulstatsiooni aeg, mille jooksul on patsiendil võimalik keskkonna vahendusel arsti/õega videokõne kaudu konsulteerida.

icon-09

Kiire, kuid mitte pealetükkiv

Saates teisele osapoolele sõnumi, saab kasutaja valida lisaks tavasõnumile, kas tegu on tema poolt kiiret vastust vajava küsimusega „Cito“ või et ta ei ootagi sellele vastust:

Kiire küsimus kolleegile patsiendi vastuvõtu ajal. Märge „Cito“ juhib kolleegi tähelepanu kiirele konsultatsioonivajadusele, samas saab konsulteerija vastata küsimusele esimesel võimalusel ning näeb koheselt selle sisu – erinevalt telefonikõnest.

Soovib arst küsida teiselt arstilt, kas nad saavad koos konverentsile sõita. Küsimus ei ole kiire ja kolleeg vastab siis kui saab. Küsimuse saab saata mitmele kolleegile korraga ning kokku leppida täpse aja ning muud tingimused.

Soovib arst saata kolleegile teate, et järgmisel korral vajaks ta täiendavat eelnevat uuringut, kui kolleeg talle konkreetse diagnoosiga patsiendi saadab. See on sõbralik soovitus ja sõnumi saatja ei soovi vastust – kolleeg ei pea raiskama aega talle sõnumi saatmisega ega ta ise vastuse läbi lugemiseks, et kolleeg sai ta sõnumi kätte ja teeb järgmine kord soovitud uuringu.

 

icon-10

Asukohast sõltumatu

Lahendus on veebipõhine ehk ta on kasutatav maailmas igal pool, kus on internetiühendus.

Saab välisriigis töötav patsient kasutada lahendust, et konsulteerida oma (pere)arstiga.

On võimalik välisriigis elaval kodanikul konsulteerida Eesti apteekriga ravimite. kättesaadavuse osas, kui ta tuleb Eestisse pikemaks ajaks elama või tööle.

Saab erialapõhiselt suhelda välisriikide sama eriala spetsialistiga, kui selline kontakt on loodud

 

icon-11

Riistvarast sõltumatu

Töötab nii PC kui tahvelarvuti ning mobiilsete seadmete peal.

On võimalik konsulteerida kolleegiga olenemata konsulteerija või konsulteeritava asukohast, kasutades eeltoodud funktsionaalsusi mobiili abil.

Saab andmeid vaadata nii palatis patsiendi voodi juures, ambulatoorse vastuvõtu kabinetis kui operatsiooni eelselt opi-blokis oma telefonist.

 

 

Integreeritav

Lahenduse kasutajaliides on integreeritav kasutaja põhitarkvaraga (kasutaja töölauale). Sel juhul on võimalik autentimine (sisse logimine) ühildada kasutaja arvutis olevasse töökeskkonda sisse logimisega (N: haigla- või perearsti tarkvarasse sisse logimisega) ning sessioni lõpetamine põhiprogrammist välja logimisega.

icon-13

Turvaline autentimine: ID- kaardi või Mobiil-ID’ga

Kasutaja saab autentimiseks kasutada ID-kaardi või Mobiil-ID põhist sisselogimist.

Korduma kippunud küsimused

Kas ja kuidas hakkab Haigekassa rahastama telekonsultatsiooni?

MedComm on tehniline lahendus, nagu seda on näiteks mobiiltelefon. Lahendus ei pretendeeri tervishoiukorralduslike lahenduste loomisele või muutmisele. Siiski, kavas on tutvustada lahendust ka Eesti Haigekassale ning arutada selle kasutamise võimalusi ja vajadusi.

Kas ma saan skype’ga saata sõnumit MedComm keskkonda, kui ma seda ise ei kasuta?

Kahjuks pole see võimalik tehnilistel põhjustel ja turvakaalutlustel – skype turvaklass ei ole üldjuhul sobiv terviseandmete edastamiseks.

Kuidas toimub dokumenteerimine MedComm keskkonnas, kui ma avan selle kaudu haigusloo dokumendi?

Dokumentide nimekiri võib olla integreeritud erinevatest allikatest ja kuvatakse kasutajale ühtse nimekirjana. Erinevad andmeallikad on tähistatud dokumendi ees väikese ikooniga. Dokumendi avamisel suunatakse kasutaja kasutama oma infosüsteemi. Teiste sõnadega toimub dokumendi täiendamine kasutaja tavapärase infosüsteemi vahendusel ja dokument salvestatakse tema raviasutuse andmebaasi.

Kas keskkond on nii turvaline, et selle kaudu on võimalik edastada sensitiivset ja privaatset infot – terviseandmeid?

Jah, keskkond vastab ISKE ja OWASP turvanõuetele, mis on vajalikud delikaatsete isikuandmete töötlemiseks/vaatamiseks.

Kas see lahendus proovib arsti niigi tihedasse päevakavasse lisada patsiente juurde telekonsultatsiooni kaudu?

Ei, tegemist on tehnoloogilise lahendusega ja selle kasutamine sõltub arstist. Mõistlik on eeldada, et telekonsultatsioon oma sisu poolest ei erine tavavisiidist. Võit tekib patsiendi ajakasutuse poolel, kui ta ei pea kohale tulema. On selge, et telekonsultatsiooni saab rohkem kasutada teatud erialadel ning teistel ei pruugi see üldse võimalik olla. Tänu informatsiooni integreerimisele erinevatest allikatest ja kasutajatingimuste järgi esitamisele võib tekkida ajavõit ka arstile (N: kulub väga konservatiivsetel alustel tehtud arvutuste kohaselt keskmiselt iga ambulatoorse vastuvõtu kohta 1 minut ebavajalike (2 tk) dokumentide avamiseks tervise infosüsteemist – kasutaja ei saa esialgse info põhjal määrata, kas dokument on vajalik, ning peab ta avama ja sulgema). See tähendab kogu vabariigi peale aastas kokku ajaliselt 11 667 tundi arstide aega! Samuti on toodud välja, et näiteks jahedal aastaajal võtab juba patsiendi riietumine teatud osa vastuvõtu ajast.

Kas ma pean kontaktisoovi aktsepteerima ja kas on võimalik kasutajat vajadusel ka blokeerida?

Hetkel on kavandatud loogika selliselt, et eraldi aktsepteerima ei pea kontaktisoovi, kuivõrd tegemist on professionaalseks suhtluseks mõeldud keskkonnaga ja kontaktid ei ole avalikud näiteks patsientidele. Vajadusel on võimalik kontakte ka blokeerida – analoogselt skype’ga.

Kas ma saan enda poolt tehtud märkmeid soovi korral ka teistega jagada?

Jah, enda poolt salvestatud märkmeid on võimalik siduda konkreetse ravijuhuga/patsiendiga, kuid nad jäävad nähtavaks vaid märkmete tegijale. Soovi korral saab siiski neid jagada kas patsiendi või kollegiga/kollegidega.

Kuidas saab patsient arstiga ühendust?

Telekonsultatsiooniks pakub patsiendile aja välja arst (või vastav med töötaja). Tekstisõnumitega saab patsient küsimust esitada sõltuvalt situatsioonist. Näiteks on võimalik esitada apteekrile küsimust või pöörduda tervishoiuteenuse osutaja poole oma probleemiga. Arstiga saab otse ühendust vaid juhul, kui arst on selleks eelneva loa ja ligipääsu andnud.

Kuidas toimub tasumine teenuse kasutamise eest?

Oluline on siin eristada kommunikatsioonitasu (analoogselt näiteks mobiilsideoperaatori tasudega) ning tervishoiuteenuse eest makstavat tasu – visiiditasu või erameditsiinis makstavat tasu. MedComm keskkonda kasutades peaks saama need tasuda korraga. Tasumiseks on välja pakutud erinevaid variante, mida täpsustatakse piloodi käigus. Eesmärk on muuta tasumine patsiendile võimalikult lihtsaks.

Kas telekonsultatsioon on rahastatud erinevalt tavalisest visiidist?

MedComm on eelkõige tehnoloogiline lahendus ning ei määra Haigekassa poolset hinnastamist. Lahenuse kasutamisel võiks analoogiat leida perearsti telefonivastuvõttudega. Eeliseks MedComm lahenduse puhul on informatsiooni samaaegne lihtne leidmine, selle jagamise võimalus patsiendiga, märkmete lisamine ravijuhu juurde ning vajadusel näiteks pereõe lülitamine visiidi juurde, protsessi efektiivistamise või dokumenteerimise eesmärgil (õde saab vajadusel protseduurid või ravimid välja kirjutada, mis visiidi käigus kokku lepitakse).

Kuidas jõuab kolleegi “Cito” sõnum minuni – kuidas ma sellest teada saan?

Analoogselt skype loogikaga – ekraanile tekib ikoon, et kasutajale on saadetud sõnum. Ikooni värvus märgib, kas tegu on tavasõnumiga, “Cito” sõnumiga või sõnumiga, millele ei oodata vastust.

Kui arst ei kasuta hetkel keskkonda, siis ühe võimalusena saab määrata suunamise – näiteks Cito sõnumid SMS-ile.

Kas MedComm jaoks tuleb ka mobiili app?

Jah kindlasti.

Mis on selle keskkonna eripärad või eelised teiste sarnast eest? Miks ma peaks seda keskkonda eelistama näiteks Skype’le?

Laias laastus võib välja tuua viis erisust:
1. Keskkond on turvaline – sobib terviseandmete edastamiseks
2. Võimaldab hoida lahus professionaalse suhtluse ja erakontaktid ning luua vastavaid suhtlustasandeid, näiteks: erialaseltsid, ravimeeskonnad, haiglasiseselt: arstide list ja õdede list jne.
3. Saab seostada erinevate andmebaasidega – kasutajale saab vajaliku informatsiooni kuvada koondpildina ning läbi selle kiirendada informatsiooni leidmist (ei pea avama dokumente erinevate programmide “akendes” ja tegema “lisaklikke”).
4. Võimaldab ühendust võtta kõigi kollegidega (ei pea otsima nende kontakte teisi kanaleid pidi)
5. Võimaldab teha privaatseid märkmeid (nähtavad ainult märkmete tegijale) ning neid siduda konkreetse teema või ravijuhuga. Samuti soovi korral märkmeid jagada patsiendi ja/või kollegi(de)ga.

Kas kalender on sünkroniseeritud minu näiteks Outlook või Google kalendriga – et ma näen MedComm kalendris aega broneerides, millised ajad mul on vabad?

Kalender kasutab samu standardeid mis Google või Outlook kalender. Seega toimub automaatne sünkroniseerimine kasutaja kalendriga, kui kasutaja on sellise valiku teinud.

Kas ma saan näha MedComm kalendrist ka teiste kolleegide vabu aegu?

Kollegide kalendri nägemiseks peavad kolleegid sellise valiku aktsepteerima.

Kuidas toimub röntgenpiltide vaatamine MedComm kaudu?

Keskkonda on kavas integreerida pildipanga vaaturi link, mille kaudu suunatakse kasutaja vaaturit kasutama.

Kas seda lahendust saab kasutada ka intraneti laadse lahendusena, st. oma asutuse siseselt?

Jah, lahendus sobib ühe asutuse siseselt suhtlemiseks. Tegu on avatud platvormiga, mis tähendab, et sinna on võimalik lisada konkreetse organisatsiooni vajadustest tulenevaid erilahendusi – näiteks integreerida sinna sisekoolituste kalendrit ja materjale, viia läbi videokoolitusi jne. Teiste sõnadega on võimalik luua pakutava platvormi baasil “rätsepalahendus”, mille osas säilib samal ajal võimalus suhelda ka sama lahenduse kasutajatega väljapool oma organisatsiooni.

Kas selleks, et teisest raviasutusest kollegiga suhelda, peab ka tema kasutama MedComm lahendust?

Jah, see on eelduseks (v.a. juhud, kus MedComm keskkonnast koleegile lihtsalt SMS või e-mail saadetakse).

Kas MedComm’i saab lisada linke, näiteks RHK-10 avamiseks?

Saab küll

Kas see keskkond on selline nagu ta on või saab kasutaja sinna tellida/arendada juure funktsioone vastavalt oma vajadustele?

Tegu on avatud platvormiga ning sinna saab teha juurde arendusi lähtuvalt konkreetse kasutaja vajadustest.

Kas ma saan lisada automaatteavitusi, kui ma olen näiteks puhkusel vmt.

Jah, kasutaja saab lisada analoogselt skype’ga teavituse oma “oleku” kohta ja automaatvastused.
Lisaks on võimalik kalendrifunktsioone kasutada automaatteavituste saatmiseks patsiendile näiteks telekonsultatsiooni aegade broneerimise kinnituse, visiidieelse meeldetuletuse, selle aja muutuse või ära jäämise kohta. Ühtlasi saab patsient edastada omapoolselt sellekohase info, kui ta ei saa vastuvõtule tulla.

Kui keegi mulle kirjutab, kas mul tekib siis vastamise kohustus?

Ei, sellist kohustust ei teki. Tegu on tehnilise lahendusega analoogselt mobiiltelefoni või mailiprogrammiga.

Kus tekib see võit või motivatsioon arsti jaoks, sellist keskkonda kasutada?

Võit saab tekkida järgnevates protsessides:
– leida kiirest vajalik kolleeg ning temaga infot vahetada
– saada erinevates andmebaasides olevast infost koondülevaade ning vähendada seeläbi info otsimisele kuluvat aega
– lisada enda jaoks märkmeid konkreetse ravijuhu juurde
– siduda telekonsultatsiooni käigus tekkiv informatsioon ravijuhuga/patsiendiga (skype või maili teel saadud infot ei saa otseselt salvestada ravidokumentide juurde) ning vajadusel salvestada ka videokõne (N: videokonsiiliumi otsuste korral)

Arutlusel on olnud ka otsingumootori lisamine keskkonnale, et leida haigusjuhu raames informatsiooni märksõnade järgi. Otsingumootori loomise vajadusele peaks andma vastuse piloot.

Lisaks veel konsultatsiooniaegade haldus ja planeerimine, miks mitte ka konsultatsioonidele kulunud tööaja arvestamine. Võimalus konsultatsioone läbi viia erinevatest asukohtadest – ei pea otseselt viibima konkreetses kabinetis/asukohas.

Kuidas seotakse andmed omavahel, kui ma salvestan MedComm keskkonda oma märkmed, aga haiguslugu täiendan oma tavapärases infosüsteemis. Kas siis ei teki olukorda, kus informatsiooni killustatus hoopis suureneb ja lõpuks ei leia midagi üles?

MedComm keskkonnas olevad märkmed on võimalik seostada nii patsiendi isiku, kui ka avatud ravidokumendiga – luuakse hüperlink. Haigusloo täiendamine toimub tavapärases keskkonnas ja selles osas täiendavaid dokumente juurde ei looda. Tänu hüperlingile on haiguslugu ja märkmed omavahel seostatud, kuid märkmed ei ole avalikud, kui nende tegija seda ise pole soovinud. Märkmete vaatamine on võimalik läbi MedComm keskkonna.

Kui ma kasutan seda lahendust tasulise vastuvõtu korraldamiseks, siis kuidas toimub tasumine?

Hetkel on avaldatud soovi, et televisiidi aja broneerimisel tasub patsient koheselt ka vastava vastuvõtu tasu ning vastavalt kehtestatud tingimustele on tal visiidi õigeaegsel tühistamisel võimalik see tasu tagasi saada. Seega võiks toimuda tasu maksmine patsiendile läbi MedComm keskkonna.

Kuidas saab patsient hakata keskkonda kasutama?

Vajalik on sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel, mille alusel luuakse patsiendile konto. Teatud juhtudel ei pruugi autentimine olla vajalik – näiteks raviminfo küsimisel – ning sel juhul piisab MedComm keskkonda minemisest. Ilma sisse logimiseta on keskkonna funktsionaalsused piiratud.

Kas, kuidas ja kellele saab patsient esitada oma küsimuse?

Küsimuse saab esitada:
– apteekrile (ei nõua sisselogimist, kui küsimus on üldist laadi ning ei nõua tutvumist retsepti- või patsiendiandmetega)
– tervishoiuteenuse osutajale (nn. üldaadress, mida administreerib näiteks pereõde)
– arstile (tasuline teenus)
– eriteenused, mida tervishoiuasutused soovivad osutada, N: tervisenõustamine vmt.

Kas küsimuse esitamine on tasuline?

Kui küsimus eistatakse tasulise teenuse raames, siis jah. Kommunikatsioonitasu on hetkel kokkuleppimisel ja määratakse piloodi tulemuste alusel.

Kas patsient saab oma terviseandmeid ka ise keskkonda lisada ning neid soovi korral ka arstile kuvada?

Jah, keskkonnaga liitunud patsiendil tekib see võimalus. Samuti saab valida, kas andmeid soovitakse jagada või mitte.

Kuidas toimub kasutaja autentimine?

Mobiil- ID või ID-kaardi abil. Mittedelikaatsete isikuandmete korral on võimalik siduda ka näiteks Facebook või gmail kontoga.

Kas ma pean sisse logima eraldi oma tavalisse tarkvarasse ja MedComm keskkonda?

MedComm tarkvara saab integreerida põhitarkvaraga ning sel juhul ei nõuta eraldi autentimist. Kui lahendust kasutatakse põhitarkvarast eraldi – näiteks välismaal veebipõhiselt – siis on autentimine igal juhul nõutud.